Landscaping of the gardens around the houses at Le Domaine according to the guidelines as set by Cape Nature is easily achieved by the expertise services of Jan Hagen of Zantedeschia Concepts, a well known landscape designer in this area specialising in turnkey projects or step by step guided execution should the buyer wish to take on the gardening with intermittent guidance during the process.
     
 

Jan’s projects include similar projects for the well known Graham Beck Wines group in Robertson & Franschhoek, the five star luxury Mardouw Country House near Bonnievale as well as extensive landscaping with similar constraints at the Nautilus Bay development near Mossel Bay.
We have the necessary infrastructure to compliment the areas surrounding your dream home in nature to ensure nature and manmade structure compliment one another successfully.

Jan Hagen

Cell:
  082 416 2835
Tel:
  023 614 1619
E-Mail:
  zantedeschia@lando.co.za

Landskapering by Le Domaine

Landskapering van die tuine rondom die wonings by Le Demaine volgens die riglyne soos neergelê deur Cape Nature word maklik uitvoerbaar in samewerking met Jan Hagen van Zantedeschia Concepts, ’n bekende plaaslike landskapontwerper in hierdie area wat die projek in totaliteit kan aanpak of sou die kliënt dit verkies met gereelde tussenposes in raadgewende hoedanigheid behulpsaam kan wees met advies om die projek deur te voer.

Ons projekte sluit soortgelyke projekte soos die in vir die Graham Beck Wines groep in van Robertson en Franschhoek asook die vyfster Mardouw Country House asook aansienlike landskapwerk van soortgelyke omvang by die Nautilus Bay ontwikkeling naby Mosselbaai.
Ons beskik plaaslik oor die nodige infrastruktuur om te verseker die omgewing rondom u droomtuiste en die skepping van u tuiste hier in die natuur komplimenteer mekaar tot een suksesvolle geheel.

Jan Hagen

Sel:
  082 416 2835
Tel:
  023 614 1619
E-pos:
  zantedeschia@lando.co.za
 
 

Home Land Use Info Activities

Copyright © . Robertson Valley Technologies Accommodation Activities Contact Us Home